หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดีโอและสื่อประกอบการสอนรูปแบบต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดีโอและสื่อประกอบการสอนรูปแบบต่างๆ

สถิติการเข้าใช้บริการระบบ RMUTI LMS เพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าใช้บริการระบบ RMUTI LMS เพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการอบรม Microsoft Excel หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะรอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการอบรม Microsoft Excel หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะรอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 -30 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 -30 กรกฎาคม 2564

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MOOC
แหล่งความรู้/บทความที่น่าสนใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MOOC

MOOC ต่างจากอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) อย่างไร ?   ชื่อเต็มของ MOOC คือ Massive Open Online Courses หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา โดยให้บริการฟรี และเป็นการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime นั่นคือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยเรียนผ่านวิดีโอ บรรยายโดยอาจารย์เจ้าของวิชา มีแบบฝึกหัดหลังบทเรียน นอกจากนี้ บางแพลตฟอร์มยังมีกระดานสนทนา หรือฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้เรียนได้เข้าไปสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันเองอีกด้วย ส่วน อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) เป็นการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เรียนในสถาบันการศึกษานั้นๆ หรือเปิดให้คนนอกเข้ามาเรียน โดยเก็บค่าเล่าเรียน ดังนั้น สิ่งที่ MOOC แตกต่างจาก อีเลิร์นนิ่ง คือ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ใครก็สามารถเรียนบน MOOC ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีบางคอร์สที่เก็บค่าเล่าเรียน แต่เป้าหมายของ MOOC ส่วนใหญ่คือ การให้บริการฟรี ที่มา : https://workpointnews.com/2018/09/14/เจาะตลาด-mooc-มหาวิทยาลัย/ e-learning (คอร์สออนไลน์) อื่นๆ […]